Ledger - Crypto Beginners Pack

קורס מסחר למתחילים

bitcoin
Bitcoin (BTC) 180,972.82 1.79%
ethereum
Ethereum (ETH) 10,999.82 0.09%
binance-coin
Binance Coin (BNB) 2,120.35 1.27%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) 2.16 37.14%
xrp
XRP (XRP) 4.73 2.14%
tether
Tether (USDT) 3.28 0.01%
cardano
Cardano (ADA) 4.40 2.03%
polkadot-new
Polkadot (DOT) 121.32 1.46%
uniswap
Uniswap (UNI) 142.26 4.00%
litecoin
Litecoin (LTC) 1,088.71 6.64%

השפעת חציית בלוק הביטקוין על המסחר במטבע

אירוע חציית בלוק הביטקוין (Bitcoin halving באנגלית) מפחית במחצית את הגמול שיתקבל עבור הוספת בלוק חדש לשרשרת הבלוקים של המטבע. אירוע כזה מתרחש אחת לכל ארבע שנים וב- 12 במאי 2020, ממש באמצע המשבר הכלכלי הגלובלי שחולל ווירוס הקורונה, בוצעה חצייה כזו בפעם השלישית מאז השקת המטבע. גם הפעם, למרות המשבר, האירוע השפיע לטובה על ערך המטבע הקריפטוגרפי המוביל.

תוכן עניינים

רשת הבלוקצ'יין של הביטקוין, בה מתועדות כל העסקאות שבוצעו בכל יחידה מן המטבע החל מרגע הפקתה, תוכננה כך שהכמות הסופית של מטבעות ביטקוין מוגבלת ל- 21 מיליון בלבד. תכונה זו של הביטקוין מגנה עליו מפני שחיקת ערכו של המטבע כתוצאה מאינפלציה (היא עלייה מתמדת של ערך מטבעות אחרים, או במילים אחרות, ירידת ערך המטבע ביחס לשוק). 

מבין כלל המנגנונים שמגנים על הביטקוין מפני שחיקה, מנגנון אחד שכדאי להכיר הוא זה שמפעיל הפחתה הדרגתית של הגמול לכורים המפיקים מטבעות ביטקוין חדשים. בכל ארבע שנים בערך, מסתיימת הוספת 210,000 בלוקים חדשים לשרשרת הבלוקים, עם תום הוספת כמות כזו של בלוקים פוחת התגמול שמקבלים כורי ביטקוין עבור כל בלוק שהם מוסיפים לשרשרת ונקבע על מחצית מערכו הקודם. הפחתה כזו בגמול לכורים מכונה "חציית בלוק הביטקוין" (או באנגלית: Bitcoin halving) ובמאי 2020 התרחש אירוע כזה בפעם השלישית. לפניכם סקירה שתסייע לכם להבין איך פועל מנגנון ייחודי זה של המטבע הקריפטוגרפי המוביל ומה צפויות להיות ההשלכות ארוכות הטווח של אירוע חציית הבלוק שהתרחש לאחרונה.

הפחתת הגמול לכורים פירושה ירידה בקצב הפקת מטבעות ביטקוין

כריית ביטקוין היא מלאכה שדורשת כוח מחשוב רב, צריכת החשמל של כל כורי הביטקוין יחד גדולה יותר מזו של מדינה ובה אוכלוסייה של לא פחות מאשר 8 מיליון תושבים (!).
מובן, איפוא, שחשוב לדאוג לתמריץ גדול מספיק כדי שכורים יתוגמלו כראוי וימשיכו לשכלל את הציוד שברשותם ולהפעילו, על אף העלויות הגבוהות הכרוכות בכך. עם השקת הביטקוין, בינואר 2008, הגמול עבור יצירת בלוק חדש בשרשרת הבלוקים עמד על 50 מטבעות ביטקוין. ערכו של הביטקוין חצה לראשונה את רף הדולר האחד רק בפברואר 2011 ולכן גמול בן 50 מטבעות עשוי היה, באותם ימים, להיראות נמוך (אגב, על מנת לסבר את האוזן, 50 ביטקוין היום הם שווי ערך ללא פחות מאשר 613,200 דולרים).

חשוב להבין שכריית ביטקוין הופכת מורכבת ויקרה יותר ככל שנשארים פחות מטבעות עד לסיום מכסת 21 מיליון המטבעות, שזה כזכור סך המטבעות שיופקו אי פעם. על כן, בתחילת הדרך גמול בן 50 מטבעות עבור כל בלוק חדש בשרשרת היה מספיק. 

בראשון לנובמבר 2012 התרחש האירוע הראשון של חציית בלוק הביטקוין והגמול לכורים ירד מ- 50 מטבעות ל- 25 מטבעות ביטקוין בלבד עבור כל בלוק חדש. כפי שניתן לצפות פגיעה בתמריץ גורמת להפחתת היקף מאמצי הכרייה ולירידה בקצב יצירתם של מטבעות ביטקוין חדשים. 

ביולי 2016 התרחש האירוע השני של חציית בלוק הביטקוין והגמול ירד מ- 25 מטבעות לכל בלוק חדש ל- 12.5 מטבעות בלבד. באותם הימים, מעמדו של הביטקוין כבר היה מבוסס הן כאמצעי תשלום והן כמוצר פיננסי להשקעה. לקראת אירוע חציית הבלוק ערכו של המטבע עלה מ- 576 ל- 650 דולרים, זאת מכיוון שהצפי היה שלאחר האירוע יפחת קצב הפקת מטבעות חדשים, ההיצע ירד בעוד הביקוש יגבר (בין היתר בעקבות פרסומים סביב אירוע חציית הבלוק). האירוע השלישי של חציית הבלוק התרחש ב- 12 במאי 2020 והגמול עבור הוספת בלוק חדש ירד מ- 12.5 מטבעות ביטקוין ל- 6.25 מטבעות בלבד.

אירוע חציית בלוק הביטקוין בצל משבר כלכלי גלובלי

האירוע השלישי של חציית בלוק הביטקוין התרחש ב- 12 במאי 2020 באמצע משבר כלכלי גלובלי כמעט חסר תקדים שנגרם בשל מהלכים שנקטו ממשלות בכל רחבי העולם כדי להילחם בווירוס הקורונה. שוק המטבעות הקריפטוגרפים לא נותר חסין מהפגיעה הכלכלית של ווירוס הקורונה וגם שער הביטקוין צלל באמצע מרץ 2020 מ- 7,800 דולרים ל- 5,400 דולרים בתוך כמה ימים. בניגוד למוצרים פיננסים רבים אחרים הביטקוין (בדומה למטבעות קריפטוגרפים מובילים אחרים) התאושש יפה ופחות מחודש לאחר ההתרסקות שער המטבע עמד על 7,000 דולרים. לקראת ה- 12 במאי, עת התרחש אירוע חציית הבלוק, נרשמה עליה נוספת ומאמצע מאי ועד אמצע יולי שער הביטקוין נע בין 9,200 ל- 9,700 דולרים. 

נראה שמטבעות קריפטוגרפים נהנים מאמון רב יחסית בתנאים של משבר כלכלי כאשר החשש בקרב משקיעים הוא שממשלות יגבירו את קצב הדפסת הכסף, יגרמו לאינפלציה ושחיקת ערך של המטבע המקומי. שער הביטקוין למשל התייצב לאחר אירוע חציית הבלוק ובתחילת אוגוסט רשם עליה מהירה נוספת, חצה את רף 10,000 הדולרים ובאמצע אוגוסט הגיע ל- 11,800 דולרים.

מתי יתרחשו אירועי חציית בלוק הביטקוין נוספים?

כאמור, אירוע חציית בלוק הביטקוין מתרחש כאשר מתווספים לשרשרת הבלוקים 210,000 בלוקים חדשים. קצב הכרייה מושפע מהפחתת הגמול ומהעובדה שהמלאכה הופכת תובענית יותר ככל שנותרים פחות מטבעות לכרייה, כך יוצא שאירוע חציית בלוק מתרחש בכל ארבע שנים בממוצע. חציית הבלוק הבאה, צפויה להתבצע לקראת אמצע שנת 2024. הביטקוין מתוכנן כך שכריית כל 21 מיליון היחידות ממנו תסתיים בשנת 2140, מכיוון שאירוע חציית בלוק מתרחש אחת לכל ארבע שנים צפויים בסך הכול עוד 30 אירועים כאלה.

אולי יעניין אותך

Ledger - Crypto Beginners Pack

מאמרים נוספים שנבחרו בשבילך