Ledger - Crypto Beginners Pack

קורס מסחר למתחילים

bitcoin
Bitcoin (BTC) 123,441.46 1.26%
ethereum
Ethereum (ETH) 8,939.43 1.88%
binance-coin
Binance Coin (BNB) 1,327.39 3.40%
tether
Tether (USDT) 3.27 0.08%
cardano
Cardano (ADA) 5.73 1.19%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) 1.25 8.51%
xrp
XRP (XRP) 3.25 2.18%
polkadot-new
Polkadot (DOT) 83.02 5.40%
usd-coin
USD Coin (USDC) 3.27 0.03%
uniswap
Uniswap (UNI) 88.88 0.16%

ניתוח טכני

ניתוח הטכני מתמקם בניתוח של מגמות גרפיות שמתכללות את מחירי הסחורות לאורך זמן בכדי לנסות ולצפות את השינוי במחירי הסחורות בעתיד הקרוב

תוכן עניינים

מהו ניתוח טכני?

ניתוח טכני זו שיטת ניתוח של מגמות בשוק הנכסים הפיננסיים – כמו לדוגמא מניות. שיטת הניתוח הטכני מתמקדת אך ורק בניתוח של מגמות גרפיות שמתכללות את מחירי הסחורות לאורך זמן ומסתמכת על ניתוח זה כדי לנסות ולצפות האם מחירה של סחורה מסוימת, כמו מניה, יעלה או ירד בזמן הקרוב.

ייחודה של שיטת הניתוח הטכני הוא שהיא מתעלמת במוצהר מהערך הריאלי של הנכס הפיננסי. מנתח טכני לא יבדוק מה מצבה הכלכלי של החברה שהנפיקה את המניה או האם במדינה מסוימת צפויה מלחמה שתוריד את ערך אגרות החוב שלה. הניתוח הטכני מתעלם במכוון מהנתונים הראליים שמשפיעים בדרך כלל על עולם הסחר הפיננסי בטענה שנתונים אלו אינם מאפשרים וודאות גבוהה מספיק כדי לסחור בהתאם לשינויים בשווי הנכסים הפיננסיים.

בתהליך הניתוח הטכני, האנליסט בוחן לדוגמא את השינויים שעברו על מחיר מניה מסוימת בהיסטוריה שלה, ומנתח את מצבה הנוכחי מתוך הקשר לכל השינויים שעברה עד כה, וכך הוא מסוגל להעריך באופן כללי כיצד היא עתידה "להתנהג". השיטה הטכנית מתבססת על מספר עקרונות סטטיסטיים מפותחים ומסודרים שמנחים את הסוחר כיצד לפעול. כאמור, סוחרי השיטה הטכנית מתמקדים רק בניתוח הנתונים הגרפיים על פי הכלים הסטטיסטיים ומתעלמים לחלוטין מנתונים "ראליים" ממשיים.

יתרונות וחסרונות הניתוח הטכני

שיטת הניתוח הטכני מקובלת מאוד בתחום הסחר הפיננסי ברחבי העולם לצד סחר "מסורתי" יותר באמצעות הערכות ריאליות, אך בישראל השיטה מקובלת במידה פחותה בהרבה. יתרונותיו הברורים הם לדוגמא נטרול המרכיב הסובייקטיבי והרגשי שכרוך בניתוח של מצב ריאלי, הניתוח הטכני ממוקד בנתונים יבשים ומספריים בלבד, ומתנהל לפי כללים ברורים שמנחים את הסוחר כיצד להשקיע.

בנוסף, השיטה חוסכת לסוחר גם תהליכי שקילה מעורפלים של סיכון מול רווח. במסחר פיננסי ריאלי על הסוחר להעריך על פי חוות דעתו מה רמת הסיכון שבמסחר לצד ההחלטה שלו מה מידת הסיכון שסבירה בעיניו. המסחר הטכני מעניק לסוחר הערכה ברורה של פוטנציאל הסיכון מול פוטנציאל הרווח ועליו רק להכריע כיצד עליו לפעול במצב כזה.

אמנם, לניתוח טכני מספר חסרונות. ראשית, הוא מתבסס על ההנחה שהשוק משקלל את מכלול מרכיביו – מדיניות המסחר והסיכון של הסוחרים השונים, שווי הנכסים, מידת היציבות בעולם המסחר וכו' ומבטא את מכלול המרכיבים הללו באמצעות מחיר הנכס הפיננסי. כתוצאה מכך, מסחר טכני דורש התעסקות בלתי פוסקת של הסוחר בקנייה ומכירה של מניות לפי מצבן ומחירן כי עליו להגיב לכל שינוי ב"קו" המגמה של הנכס.

שנית, בשוק שבו ישנם משקיעים רבים שפועלים לפי שיטת הניתוח הטכני, השוק מושפע מתהליך של "נבואה שמגשימה את עצמה" – המשקיעים הרבים פועלים פחות או יותר לפי אותן ההערכות לפי קו המגמה ובכך למעשה מממשים את התחזיות של אותו הקו.

מאמרים נוספים שנבחרו בשבילך
הבלוקצ'יין החל לממש את הייעוד הכה משמעותי וכעת הוא ממשיך בהתקדמות המטאורית הגלובלית ובשל כך מושקים קורסים רבים לטכנולוגיית בלוצקיין.
ארנק קוד פתוח שנוסד בשנת 2017 במטרה להפוך אותו לקל וידידותי למשתמשי אייפון. רוצים להכיר את כל היתרונות של ארנק בלו? לחצו עכשיו לפרטים
וורג' (Verge) הוא מטבע דיגיטלי קריפטוגרפי, ששם לעצמו את האנונימיות כערך עליון, ומאפשר לבצע העברות אנונימיות באמצעות טכנולוגיית בלוקצ'יין.
 נאו (NEO), הוא שמו של פרויקט קוד פתוח שמופעל ללא כוונות רווח ומטרתו העיקרית היא שימוש בבלוקצ'יין על מנת לייצר נכסים וזהויות דיגיטליים.