Ledger - Crypto Beginners Pack

קורס מסחר למתחילים

ניתוח טכני

ניתוח טכני

ניתוח הטכני מתמקם בניתוח של מגמות גרפיות שמתכללות את מחירי הסחורות לאורך זמן בכדי לנסות ולצפות את השינוי במחירי הסחורות בעתיד הקרוב

המשך קריאה »